Main » 2012 » March » 3 » ХҮН СУДЛАЛЫН ЭРГЭН ТОЙРОНД
16:23
ХҮН СУДЛАЛЫН ЭРГЭН ТОЙРОНД


Палеоантропологийн судалгаа нь эртний хүний олдвор дээр хийгддэг ба эртний эд өлөг, хүний зан заншил дээр судалдаг . Орчин үеийн палеоантропологийн шу-н нь эрчимтэй хөгжиж эхэлсэн үе нь 19 зууны үе бөгөөд Neanderthal хүнийг олсон үеээс албан ёсоор эхэлсэн. 1859 онд араг ясыг олсоноор эртний мичин төрлийн хүний ижил морфологи бүхий онцлогийг хэлэлцсэн. Энэ оролдлого нь биологийн хөгжлийн дэд зүйлд оруулах алхам болсон юм.

"On the Origin of species” номоон Чарльз Дарвин өмнөх үеийн мэдээлэл дээр үндэслэн зохиосон. Дарвины анхны номонд хувьслын тухай санааг оруулснаар хүний хөгжлийн тухайд авч үзсэн алдартай зохиол болсон Үүнд: "Хүний үүсэл түүхэн хөгжлийн энгийнээс дээд шат хүртлээ хөгжсөн" гэж Дарвин бүх тэмдэглэлдээн бичиж байлаа. Гэвч уг санаа өмнөх үеийн онолийн шийдвэрийг илүү их сайжруулжээ. 

Хүний хувьслийн хандлагад Thomas Huxley ба Richard Owen нарйн дунд нэлээд маргаантай байсан. Huxley 1863 бичсэн "Evidence as to Man-s place in Nature" номондоо хүн ба бичний хоорондын ялгаатай ба төсөөтэй талийг дүрслэн жишээд үнэмшилтээгээр тайлбарласан байдаг.

Дарвин мөн шинэ санаагаа "The descent of man"-доо бичсэн нь улмаар алдаршсан юм. Дарвины амьд байгалийн хөгжилт үүслийн онолтой ижил санааг дэмжсэн эрдэмтэд бол Alfred Russel Wallace ба Charles lyell –ийн санаанууд оюун ухаан мэдрэмжүүд үүссэнээр тайлбарлагдсан байдгаараа үндсэн санаагаан нэгтгэж чадсан байдаг. Дарвины алдарт бүтээл болох "Natural selection" буюу Байгалийн шалгарал номонд их тусгагдсан. 19–р зууны үеээс эхлэн Шимпанзе ба Гориллаг хүний төрөлд хамгийн ойрхон хамаатан садан хэмээн үзэх болсон.Дээрхи эрдэмтэдийн үзлээс хойш Carolus Linnaeus эрдэмтэн эртний сармагчнаас салаалсан нь дамжиггүй , тэгээдч сармагчины морфологи шинж зэрэг нь төсөөтэй,хүн нь сармагчаны ойрхон төрөл байх өндөр магадлалтай хэмээсэн .
-Байгаль дээр хүн үүссэн газар нь таамаглаллаар эртний африкийн газар нутаг дээр байсан тухай археологийн шинжилгээны олдвор дээр баталсаар байна. 

1920 онд hominid-ийн олдвор африкаас олдож байсан. Үүнийг 1924 онд Raymond Dart Australopithecus africanus хэмээн нэрлэж тодорхойлсон. Australopithec-ийн хэв маягийн байдал харагдацаараа хүүхэдтэй төстэй жижиг байсан ба түүнийг агуйн дотроос олжээ. Удалгүй Таунгийн хүүхэд хэмээн алдаршсан . Учир нь өмнөд африкийн таунг газарт олдсон юм. 

Шарилийн хадгалагдсан хурдас хэсгээс гайхалтай нь гавал байсан бөгөөд жижигхэн толгой Endocranial Cast хүнийхтэй төсөөтэй байсан. Хэдийгээр жижигхэн тархины багтаамж нь 412см кув. Түүний тархи бөөрөнхий хэлвэртэй байжээ. Тэр нь Шимпанзэ ба Гориллагаас ялгаатай ба орчин үеийн хүнийхтэй илүү адил байсан. Түүнчлэн дээжээс авч үзвэл богинохон соёо шүд ба foramen magnum-ийн байрлал нь нотолгоогоор босоо шилжилттэй байсантай холвоотой . Таунгийн хүүхэд нь хүний босоо эртний өвөг юм. Dart-ийнхаар Хүн ба Бич хоёрийн завсарийн дундах үе хэмээн үзсэн. 

Dart нь 20 гариу жилийн турш зүтгэсны үндсэн дээр жинхэнэ ёсоор олдворийн төсөөтэй талийг хайж олсон байна. Түүний их өргөн том тархины хэмжээ ба босоо явдаг хэлвэр нь цаг хугацааны урт он цагийн дараалсан харьцуулалтан дээр их тод илэрч байв. Энэ нь орчин үеийн хүний зэрэгт хүрч ирсэн оюун ухааны ба босоо явах санааг гаргаж ирсэн. Bipedalizm. Australophithecus нь homo sapiens хоёрын аль аль нь нэг угсаатай харин өнөө үеийн хүний бүлэгт харьяалагддаг. Орчин үеийн хүний эртний өвөг нь A.Africanus гэдэгч эргэлзээтэй. Магадгүй тэр үедээн мөхөж үрэгдсэн . 

Australopithecus-ийг анх ангилахдаа Gracile ба Robust хэмээн хуваасан Robust нь хэд хэдэн зүйл. Australophithecus ангилсан үеээс Parantropus-ийг бас дурддаг хэдийгээр энэ нь хамгийн доод гарал болох бөгөөд Australopithec бол хүний түүхийн хүн болох эхний өвөг юм. 1930 аад онуудад Robust хэв маягийнхныг тодорхойлойлсон.Үүнд Parantropus өвөг ордог. 1960-аад оны турш Australopithecus-ийг дотор нь нь олон зүйл болгон задалсан. Одоо үед анхны ангилалын дараа тусад нь ангилжээ. 

Харин философи, байгалийн шинжээчид Дарвинаас бүр өмнө хувьслын үзэл санааг үлэмж ерөнхийгөөр гарган бичиж байсан байдаг. 

Жишээлвэл 18 зууны францын материалист Д.Дидро дүрсүүдийн хувьсах бололцооны тухай үндэслэлийг дэшүүлж байсан. Өмнөх үзэлтнүүдээс ялгагдах тал бол тэрээр зөвхөн таамаглалаар хязгаарласангүй ,харин асар их эмпирик материалаар үндэслэж, дүрс үүсэх хэд хэдэн зүй тогтолыг томёолжээ.

Үүний хамт хүн бол амьтны хөгжлийн дээд утгандаа сүүн тэжээлт амьтны хөгжлийн гинжин хэлхээны дээд гогцоо гэж тэрээр үзэж байсан нь байгалийн шинжлэл дэхь бурхны шашны номлол бүтээгчийн онол буюу шу-ны бус төсөөллийг няцаажээ. Удалгүй Дарвин аяндаа явагдах хувьслын эмпирик дүгнэлт хийж Зүйлийн үүсэл хэмээх зохиолоон бичиж томоохон шинэ өнцөг гарцийг тавьж өгсөн юм. 

1859 онд бичсэн Зүйлийн үүсэл номоон хийхийн тулд английн хатан хааны Бигл хөлгөөр хоёр удаа дэлхий тойрон аялсаны дараа аян замын тэмдэглэл дээр үндэслэн судалгаа хийж хүн амьтны хөгжлийн тухай сургаалиан боловсруулсан гэж үздэг. Хагас-хүн хагас-амьтан байдаг гэдэгт итгэх нь огт ер бусийн зүйл байгаагүй. Гэтэл Дарвин энэхүү онолоороо төсөөллийг бүр мөсөн няцааж өгсөн. Христос шашны болон амьтдыг бурханы бүтээлын үр шим гэж үздэг. Харин байгалийн шалгаралын онол нь бүх зүйлийг өөрийн цаг хугацааны үр шимээр дээшлэн хөгждөг хэмээн үздэг нь гайхалтай.

Хувьсал нь Дарвины байгалийн шалгаралын гэж нэрлэсэн тэр зүйлийн үр дүн юм. Мутац хувьралын бий болох төлөв нь генетикийн тохиолдолын өөрчлөлт болдог. Энэ хувьралын үндсэн дээр сайн муу шинжийг агуулсанаар хувьсалын урьдач нөхцөл зэргийг үлдээн цаашид амьд үлдэх магадлалыг бий болгож байсаныг тайлбарладаг. Дарвины дараа хувьслын онол боловсронгуй болсон хэдийч түүний үлдээсэн үндсэн санаанууд ач холвогдлоон хадгалсаар ирлээ.

Түүний дараа дараагийн хөгжүүлэгчид болох материалист онолийг дэмжигч К.Маркс Ф.Енгельс нар тухайн үеийн энэ онолийн үндсэн санааг дэмжэн бичиж байжээ "Хүний нийгэмийг сармагчны сүргээс ялгаж байгаа тэр гол шинж чанарыг бид юунаас олж болох вэ хөдөлмөрөөс" гэж Энгельс хэлж байжээ. К.Маркас Ф.Энгельс соч Т.20.495 . Ямарч байсан Енгельсийн боловсруулсан материализм нь барууны их дээд сургуульд эдүгээ үед ч заадаг нь үнэ цэнэ ихтэй буйн баталгаа буюу.

Сонгодог байгалийн шинжлэлийн дотор эхлээд геологид "Актуализмын зарчим , өөрөөр хэлвэл геологийн түүхийг судлах Lyell-ийн онол арга зам бөгөөд тэрээр Кюбигийн сүйрлийн онолийн оронд байгалийн хуулын байнгын үйлчлэлээр газарын гадаргуу болон түүн дээрхи амьдралын бүх хэлвэр нөхцөл аажим хувьран өөрчлөгддөг тухай сэтгэлгээг дэвшүүлсэн". Дараа нь Эволюционизм эрчимтэй хөгжсөн юм. К.Маркас нэг бус удаа цохон тэмдэглэж байжээ."Хүн гагцхүү түүхэн үйл явцын үр дүнд бодгаль болон ялгардаг ,тэр нь анхлан ..,
Хүн төрөлт амьтан 
Овогийн амьтан 
Сүргийн амьтан болон гарч ирдэг" К.Маркас и Ф.Энгелис Соч Т 46.4 с. 18-486 гэж бичиж байжээ. 

Палеоантропологийн дотор Английн нэрт биологич Дж.Б.С. Холдеин шалгууруудын ролийг хэм хэмжээ хэлвэрийн харьцаа нь газарын таталтын хүч Жишээлвэл –Хүний биеийн хэмжээ үүнээс шалтгаалдаг.., хорхой шавьжны хэмжээг хязгаарладаг усны гадаргуугын татах үйлчилгээ зэрэг хүчин зүйлээр тодорхойлогддог нөхцөл байдалд анхаарлаа хандуулж байна. 
Үүнд далдыг шүтэх теологийн хүчин зүйлийг үгүйсгэсэн нь илэрхий бөгөөд антропологийн Шу-нд бурханчлан хандахгүйг миний үзэл бодол болон үе үеийн сэтгэгчид нотолсоор байна. Үргэлжлэл бий...
Category: антропологи | Views: 2239 | Added by: admin | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0
1 uuganbat   [Entry]
dg

Name *:
Email *:
Code *: